Skreddersydde Animasjonsvideoer for Markedsføring og Presentasjon!

I vår portefølje publiserer vi ferdigstilte prosjekter vi har utført i samarbeid med våre klienter.
Prosjektene omfattes av innhold i form av forklaringsvideoer, produktvisninger, logoanimasjon,
innhold til sosiale medier, og annen form for 2D og 3D animasjon. 

Porteføljen er satt opp både for å vise frem våre samarbeidsprosjekter. I tillegg til å gi inspirasjon til hvordan animasjon kan benyttes i ulike fremstillinger.
Porteføljen gir også et inntrykk av hva slags stil og design vi benytter oss av i våre arbeid. Dette justeres også etter kundenes ønsker og preferanser, og etter hvordan budskapet best kan formidles.
Noen prosjekter krever en mer avansert fremstilling vist med 3D animasjon. Andre prosjekter kan fremstilles like bra med 2D animasjon, alt etter kundens ønsker og behov.

Med et økende bruk av internett og sosiale medier vil animasjon være nyttig for å forenkle budskapet. Visualisering av budskap gjøre det lettere å oppfatte og huske, i tillegg til at gir en bedre forståelse av det som blir fremstilt. I en tid hvor hvor mange prosesser foregår over internett vil animasjon kunne bidra til å formidle alt fra reklameinnhold, til produktvisning, til e-læring -og opplæringsprosesser. I tillegg er animasjonsfilm en kostnadseffektiv metode da filmene kan gjenbrukes og benyttes på tvers av ulike målgrupper, aldre, interesser, kompetanse -og kunnskapsnivå. Samt bidra til økt engasjement, oppmerksomhet og synlighet.

Vi har har mange gode kunderelasjoner, og flere av våre klienter har returnert etter samarbeid med nye animasjonsprosjekter. Vi tilbyr også skreddersydde pakker med forskjellig type innhold, eller innhold tilpasset ulike plattformer for én eller flere kampanjer. Våre klienter får ta del i prosessen fra start til slutt. Dette sikrer fornøyde kunder, som igjen gjør oss fornøyde. Gode samarbeid gir et godt grunnlag for autentiske og tiltalende animasjonsfilmer med relevant innhold med tilpasset budskap til målgruppene.

Kontakt oss