Universell utforming – FFO

Universell utforming – FFO

Stillbilder
Prosjektet

FFO´s Rettighetssenter trengte en serie med forklaringsfilmer som skulle veilede familier med barn med funksjonsnedsettelse. Denne filmen om universell utforming forklarer hvilke rettigheter foreldre til barn med funksjonsnedsettelse har i forhold til utforming av skolebygget.

Produsent

Rastlaus Media

Animasjon og Illustrasjon

Christoffer Gundersen

Cato Skogvoll

Tekstforfatter

Stine Bråthen

Stemme

Liv Austen