Nortek DVL

Nortek DVL

Stillbilder
Prosjektet

Vårt siste prosjekt for Nortek viser en forklaringsvideo om deres nyeste DVL. Deres DVL er utformet for å sikre presis subsea navigasjon for avanserte kjøretøy. Norteks bunnsporingsalgoritmer for DVL forbedrer nøyaktigheten og påliteligheten for subsea navigasjonsløsninger.

Nortek posisjonerer seg som det mest teknologisk avanserte selskapet på markedet.


Lenke: www.nortekgroup.com 

Kunde
Produsent

Rastlaus Media

Animasjon og Illustrasjon

Christoffer Gundersen

Cato Skogvoll

Tekstforfatter

Atle Mosling