Quantelica

Quantelica

Stillbilder

  Prosjektet

  Det ultimate blockchain-spilløkosystemet og markedsplassen for neste generasjons spill, full av skjønnhet og morsomme AAA-spill for å tjene-spill og gir deg en arena for å skape den virtuelle drømmeverdenen på et sted hvor alt er mulig. Koble til + spill + Vinn + Tjen!

  Oppdag Viking Crypto Punkers verden mens du nyter spill for å tjene penger i Quantelica Ecosystem.

  Som en del av prosjektteamet var mitt ansvar sentrert rundt å lage en engasjerende reklamevideo ved hjelp av animasjon. Dette innebar styring av prosjektet fra start til slutt, fra storyboarding til 3D-modellering, animasjon, komposisjon og å legge til lydeffekter.
  For å nå målene våre planla og organiserte jeg prosjektet nøye, og sørget for at alle aspekter av videoopprettingsprosessen ble fullført effektivt og effektivt. Jeg utviklet storyboardet for å gi en klar og overbevisende visuell fortelling, og skapte deretter 3D-modeller som ville bringe historien til live.

  Ved å bruke en rekke animasjonsteknikker laget jeg en dynamisk og engasjerende video som effektivt formidlet prosjektets nøkkelbudskap. For å sikre et sømløst sluttprodukt, la jeg også til lydeffekter som forbedret videoens effekt og generelle kvalitet.
  Totalt sett spilte jeg en nøkkelrolle i den vellykkede leveransen av dette prosjektet ved å bruke mine ferdigheter og ekspertise til å lage en animert reklamevideo som oppfylte prosjektmålene og overgikk forventningene.

  English translated:

  The ultimate blockchain gaming ecosystem and marketplace for next-generation gaming, full of beauty and fun AAA play-to-earn-games and give you arena to create the virtual world of your dreams in a place where anything is possible. Connect +play + Win + Earn!

  Discover the World of Viking Crypto Punks while feasting on the play-to-earn games in Quantelica Ecosystem.

  As part of the project team, my responsibilities centered around creating an engaging promotional video using animation. This involved managing the project from start to finish, from storyboarding to 3D modeling, animation, compositing, and adding sound effects.
  To achieve our objectives, I carefully planned and organized the project, ensuring that all aspects of the video creation process were completed efficiently and effectively. I developed the storyboard to provide a clear and compelling visual narrative, and then created 3D models that would bring the story to life.
  Using a variety of animation techniques, I created a dynamic and engaging video that effectively conveyed the project’s key messages. To ensure a seamless final product, I also added sound effects that enhanced the video’s impact and overall quality.
  Overall, I played a key role in the successful delivery of this project by utilizing my skills and expertise to create an animated promo video that met the project objectives and exceeded expectations.

   

  Kunde
  Produsent

  Rastlaus Media

  Animasjon og Illustrasjon

  Christoffer Gundersen