Giil Grafisk

Giil Grafisk

Stillbilder
Prosjektet
Giil Grafisk vant vår julekonkurranse og fikk et flunka fint digitalt julekort de kunne sende til sine kunder med en hilsen, og vise frem en ny logo som skulle rulles ut.
I filmen brukte vi 3D-animasjon og logoanimasjon av animasjonsteknikker.
Kunde
Produsent

Rastlaus Media

Animasjon og Illustrasjon

Christoffer Gundersen

Cato Skogvoll