Visolit Norway

Visolit Norway

Stillbilder
Prosjektet
Visolit ville vise og gi eksempel på hvordan hybridkontor fungerer, og hvorfor det er fordelaktig med tjenestene de tilbyr. Filmen skulle vises i deres sosiale medier og på nettsiden. Her tok Rastlaus hele prosessen direkte med Visolit som kom med idèer og innspill underveis i prosessen.
I filmen har vi brukt teknikker som Isometrisk stil, flytende overganger til scener, 3D-animasjon og karakter-Animasjon.
Produsent

Rastlaus Media

Animasjon og Illustrasjon

Christoffer Gundersen

Cato Skogvoll