Visit Norway

Visit Norway

Stillbilder
Prosjektet
Her var oppgaven å vise effekten av lysforurensing i en storby. Vi tok utgangspunkt i et stock-klipp av London hvor lysene skulle slukkes for å vise nordlys. Filmen skulle fungere enkeltstående, i tillegg til at klippet ble brukt i en større produksjon.
I denne filmen har vi brukt teknikker som rotoskoping hvor vi har masket ut bygninger, Comping hvor vi har satt sammen ulike elementer til ett og VFX.
Produsent

Rastlaus Media

Animasjon og Illustrasjon

Christoffer Gundersen

Cato Skogvoll