NAV IT

NAV IT

Stillbilder
Prosjektet
NAV IT skulle presentere konsepter for sin arbeidsflyt på et digitalt event og trengte grafikk for dette. Dette innebar 5 snutter med animasjon og en totalfilm med alle snuttene kombinert, i tillegg til en bumper og åpningsvignett for arrangementet.
Av animasjonsteknikker har vi brukt 2D-animasjon av ferdige illustrasjoner og tekstanimasjoner for hver tittel.
Dette prosjektet gjorde vi for NAV IT gjennom JCP Nordic.
Produsent

Rastlaus Media

Animasjon og Illustrasjon

Christoffer Gundersen

Cato Skogvoll