ParQSense Outdoor Sensor

ParQSense Outdoor Sensor

Prosjektet

Vi fikk i oppgave å lage en forklaringsvideo for ParQSense Outdoor sensor. Dette ble løst med en kombinasjon av 3D og 2D animasjoner som viser funksjonaliteten til sensoren

Kunde

Qfree

Produsent

Chris Design

Animasjon og Illustrasjon

Christoffer Gundersen

Stemme

Paintedsquare – Jessica