Smartshop – Vi gjør dugnadssalg enkelt!

Smartshop – Vi gjør dugnadssalg enkelt!

Stillbilder
Prosjektet

Med Smartshop sin løsning kan du realisere større summer med ditt dugnadsalg! Ved hjelp av en app kan hvert medlem utføre KJØP på en oversiktlig og velfungerende måte. Målet med SmartShop er å bidra til bedre økonomi for alle som trenger et økonomisk bidrag. Dette gjelder både hovedklubben, hvert av lagene, den aktive og deres familie. Smartshop har en modell som hjelper å realisere visjoner og mål. Sammen kan vi skape et mer integrert og inkluderende samfunn for ditt idrettslag!

With Smartshop’s solution, you can realize bigger sums with your day sales! With the help of an app, each member can make BUY in a clear and well-functioning way. The goal of SmartShop is to contribute to better finances for anyone who needs a financial contribution. This applies to both the main club, each of the teams, the active, and their family. Smartshop has a model that helps to achieve visions and goals. Together we can create a more integrated and inclusive society for your sports team!

 

www.smartshop.no

Kunde

Smartshop

www.smartshop.no

Produsent

Rastlaus Media

Animasjon og Illustrasjon

Christoffer Gundersen

Cato Skogvoll

Stemme

Liv Austen