FFO Brukermedvirkning

FFO Brukermedvirkning

Stillbilder
Prosjektet

FFO har sammen med Rastlaus, lansert en animasjonsfilm om Brukerrollen i forskning. Heftet har en innledende del om det å være brukermedvirker og FFOs rolle. Den praktiske delen beskriver en modell for brukermedvirkning i forskning. Denne modellen og forskningssirkelen kommer fra et samarbeid mellom brukerpanelet, hvor FFO er representert, og forskere i CHARM

(Research center for habilitation- and rehabilitation services and models).

Lenke: Brukerrollen.i forskning.ORGINAL.lav.200×250.pdf

Kunde

FFO – Brukermedvirkning

FFOs Brukermedvirkning

Produsent

Rastlaus Media

Animasjon og Illustrasjon

Christoffer Gundersen

Cato Skogvoll

Stemme

Liv Austen