Jotun

Jotun

Stillbilder
Prosjektet

Jotun har satt i gang en “I care” kampanje, som skal ta for seg sikkerheten rundt Corona viruset. Her har de listet opp anbefalinger for å holde produksjonen løpende. Rastlaus fikk i oppgave å lage en animasjon, som visuelt tar for seg disse nøkkelordene:

Wash hands – Keep Distance – Use of mask – Stay home

Link: www.Jotun.no

Kunde
Produsent

Rastlaus Media

Animasjon og Illustrasjon

Christoffer Gundersen

Music

Epidemic sound