FFO Rettighetssenter

FFO Rettighetssenter

Stillbilder
Prosjektet

FFOs Rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Vi laget en animasjonsvideo for å forklare hva dette går ut på. Vi valgte å gå for en stilisert 2D animasjon med 3D-scener i bakgrunnen med filter som gjør at det ser tegnet ut. Et godt eksempel på å blande 2D og 3D animasjon for å finne en spennende stil!

Kunde

FFO – Rettighetssenteret

FFOs Rettighetssenter

Produsent

Rastlaus Media

Animasjon og Illustrasjon

Christoffer Gundersen

Cato Skogvoll

Stemme

Liv Austen