TØI – Tettstedspakker

TØI – Tettstedspakker

Stillbilder
Prosjektet

Hvordan skapes attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling? Flere forskningsaktører, kommuner og fylkeskommuner utforsket dette i prosjektet Tettstedspakker.  Vi har laget en animasjonsvideo i samarbeid med Transportøkonomisk institutt for å forklare Tettstedspakker nærmere.

How do we make urban development attractive, inclusive and environment friendly? This and how to scale it down to smaller cities has been explored in the project Tettstedspakker. We have made an animation in cooperation with the Institute for Transport and Economy (TØI) in Norway to further explain Tettstedspakker.

https://distriktssenteret.no/blogg/forskningsprosjekt-tettstedspakker-for-attraktiv-inkluderende-og-klimavennlig-stedsutvikling/

Kunde

TØI – Transportøkonomisk Insitutt

www.toi.no

Produsent

Rastlaus Media

Animasjon og Illustrasjon

Christoffer Gundersen

Cato Skogvoll

Stemme

Liv Austen