FFO Psykisk Helse

FFO Psykisk Helse

Stillbilder
Prosjektet

FFO har sammen med Rastlaus, lansert en animasjonsfilm om Psykisk Helse. FFO er i startfasen på et arbeid innen psykisk helse knyttet til kronisk sykdom og funksjonshemming. De har etablert en fokusgruppe på området, og gjennomført en første undersøkelse som handler om mestringsfaktorer og grunnleggende forutsetninger for å leve et godt liv til tross for funksjonshemming og kronisk sykdom. I undersøkelsen utfordret vi respondentene til å gi ett råd til noen som kjenner seg nedstemte, deprimerte eller engstelige. Rådene de fikk har de brukt som utgangspunkt til animasjonen laget av Rastlaus Media.

(Research center for habilitation- and rehabilitation services and models).

Lenke: https://ffo.no/livskvalitet-med-kronisk-sykdom-eller-funksjonshemmig/

Kunde

FFO – Psykisk Helse

FFO – Psykisk Helse

Produsent

Rastlaus Media

Animasjon og Illustrasjon

Christoffer Gundersen

Cato Skogvoll

Tekstforfatter

Atle Mosling

Stemme

Liv Austen