Q-Free WIM Systems

Q-Free WIM Systems

Stillbilder
Prosjektet

Vi fikk i oppgave å lage en forklaringsvideo for Q-free Weigh in Motion (WIM) systemer. Dette ble løst med en 3D stil som er satt for en rekke med Q-free forklaringsfilmer. Tanken er at det er lagt på farger på informasjon som er viktig, mens resten er desaturert.

Kunde

Qfree

Produsent

Rastlaus Media

Animasjon og Illustrasjon

Christoffer Gundersen

Cato Skogvoll

Stemme

Renzyq19