Hodebra

Hodebra

Stillbilder
Prosjektet

ABC Hodebra er en del av en bred folkehelsesatsing for å fremme god psykisk helse. Lier Kommune er en hodebra-ambassadør og ønsket i den forbindelse å lage en promoteringsfilm for kampanjen.

ABC Hodebra handler om å aktivt gjøre noe for å styrke den mentale helsen. De trekker fram tre kriterier:

  • Gjøre noe aktivt (Act)
  • Gjøre noe sammen (Belong)
  • Gjøre noe meningsfylt (Commit)
Produsent

Rastlaus Media

Animasjon og Illustrasjon

Christoffer Gundersen

Cato Skogvoll