2D og 3D animasjon

Med forskjellig budskap fremkommer forskjellig utførelse. Noen ganger kommer beskjeden frem bedre ved å bruke stilisert 2D-grafikk, andre ganger kreves det en god forklaring. En detaljert forklaring av et produkt eller tjeneste kan fremstilles ved hjelp av 3D-visualisering. Vi i Rastlaus håndterer 2D grafikk (flate bilder) like bra som vi håndterer 3D grafikk. Vi går gjennom produktet eller tjenesten sammen med deg og hjelper deg å velge den mest passende stilen for prosjektet.

Les mer

Produktvisning

Vi bruker 3D for å lage fine bilder som demonstrerer nyutviklede produkter som skal ut på markedet. En fordel med 3D animasjon er at vi lett kan korrigere vinkler eller andre justeringer underveis i prosessen, uten å måtte rigge opp et stort fotostudio og involvere for mange personer. Dette gjør det også kostnadseffektivt.

Les mer

Logoanimasjon

En logoanimasjon er en levende logo. Når vi  animerer en logo handler det om å kapre essensen av selskapet, og bygge videre på utformingen av deres logo. Vi foretrekker å  lage “enkle” logoanimasjoner som ikke nødvendigvis er så flashy, men som beholder uttrykket til selskapet og logoen deres. Vi forholder oss ofte her til “less is more” for at det ikke skal oppfattes for ekstravagant og forstyrrende, men heller relevant for selskapets ønskede image.

Les mer

Explainer

Animasjon kan bidra til å forenkle komplekse forklaringer og beskrivelser av produkter og tjenester, fremfor forklaring gjennom bilde og tekst. En forklaringsvideo er konstruert for å kommunisere ut et budskap på en informativ og lærerik måte. Med animasjon kan komplekse budskap bli enklere for mottaker å sette seg inn i, i tillegg til at det for avsender blir enklere å forklare. Vi har lang erfaring med animerte forklaringsvideoer så vi vet hva som fungerer, og har god kontroll på hvor vi vil lede mottakeren.

Les mer

Sosiale medier

Visste du at over en tredjedel av aktiviteten på internett brukes på videoinnhold? Animasjon og video har desidert mye bedre stopp-effekt enn statisk innhold, og kan bidra til at innlegg deles mer og når ut til fler. Animasjon kan hjelpe deg å nå ut til et bredere segment ved hjelp av Facebook, Instagram og Snapchat.

Les mer

Digital markedsføring

Med en økende digital tilstedeværelse for bedrifter, øker også behovet for tjenester innenfor digital markedsføring. En god digital strategi kan bidra til å øke kjennskap og synlighet. Vi kan hjelpe deg med din tilstedeværelse på digital plattformer, i tillegg til å utforme og optimalisere digitale kampanjer.

Les mer