Visualiser din idé med 3D tegning

Visuelle 3D tegninger

Visuelle 3D tegninger brukes ofte for å demonstrere et nytt prosjekt, og brukes ofte av ingeniører, arkitekter og designere. 3D tegning gjør det enklere å visualisere hvordan et produkt og produktets funksjoner vil se ut.

En 2D tegning viser produktet fra to vinkler, men 3D tegning gjør det mulig å se produktet fra 3 vinkler. Dette gir et mer korrekt bilde på hvordan sluttproduktet vil se ut. 3D modellering gjør det mulig å rotere bildet slik at du selv kan velge hvilken vinkel du ønsker å se tegningen fra. Vi fremstiller våre 3D tegninger i Cinema 4D.

Hvilke typer 3D tegninger lager vi?

Eiendom – 3D tegning er mye brukt i eiendom i planleggingen av prosjekter, men også for å kunne selge før byggeprosjektet i det hele tatt har startet.

Interiør – fremstilling i 3D er et effektivt arbeidsverktøy for å teste planløsning eller planlegge rom på.

Tekniske tegninger – Tekniske tegninger er en arbeidstegning eller plantegning for hvordan bygg, maskiner og anleggsprosjekter skal bygges. Disse omfattes også av røropplegg, elektronikk og kabelopplegg. 

Prototyper – Ønsker du å demonstrere et produkt som ikke enda er produsert kan 3D modellering bidra til å realisere idéen.

Hva koster 3D tegninger?

3D modellering trenger ikke å koste skjorta, men prisene kan også variere etter prosjekter. Vi definerer pris etter hvor komplisert prosjektet er og hvor mange timer det vil ta å tegne.

Pris på 3D tegninger ligger fra 3500,- eks. mva.

Kontakt oss