Enklere budskapsformidling med animasjon

Enklere budskapsformidling med animasjon

Det er ikke alltid like lett å formidle bedriftens visjon og verdier, eller et produkts egenskaper på en måte som gjør at kundene forstår det. Ofte er disse elementene drøftet mellom de som allerede forstår det, og som har brukt mye tid på å sette seg inn i det. Derfor er det nødvendig å formidle denne informasjonen på en enklere måte når den skal ut til kundene.

6 grunner til hvorfor animasjon gjør budskapsformidlingen enklere:

Oppmerksomhet

Det er mer sannsynlig at kunden vil rette oppmerksomhet til det som formidles visuelt. En animasjonsfilm kan med sine visuelle elementer bidra til økt blikkfang og dermed større sannsynlighet for at kundene stopper opp, og ønsker å høre eller se hva du ønsker å formidle.

Nærhetsfølelse

En bedrift ønsker seg lojale kunder, og kundenes nærhetsfølelse til bedriften kan gi økt kundelojalitet. Budskapsformidling gjennom animasjonsfilm kan styrke nærhetsfølelsen kundene har til bedriften. Dette er fordi budskapet oppfattes mer som om det er konstruert direkte til kunden. Om kundene føler seg spesielle kan dette føre til sterkere påvirkningskraft, i tillegg til mer engasjerte kunder.

Tidsbesparende

Mange bedrifter bruker mye tid på å utforme gode og lange tekster for å formidle budskap. Likevel vil lange tekster føre til at mottaker mister fokus på det bedriften faktisk ønsker å formidle, og det vil være vanskeligere å oppfatte budskapet. Animasjonsfilm kan med elementer som lyd, bilde og video gi en forklaring av hovedelementene i løpet av kort tid. Dette fører til at man fortere kommer til poenget. Fremstilling gjennom animasjonsfilm vil derfor kunne føre til færre spørsmål og flere salg.

Fokus

Animasjonsfilm gir mulighet til å kombinere det visuelle med lyd. Dette bidrar til at kundene lettere klarer å holde fokus på de elementene bedriften faktisk ønsker at de skal fange opp. Kombinasjonen av lyd og bilde gir budskapet konsistens, og er dermed lettere å oppfatte og huske for mottaker.

Når frem til mottaker

Gode budskap når frem til mottaker. Med animasjon kan du fremstille løsninger på målgruppens ønsker og behov på en måte som gjør at de faktisk forstår det. Om kundene forstår det du ønsker å formidle er det større sannsynlighet for salg.

Merkepersonlighet/identifikasjon

Visuelle elementer som er i tråd med bedriftens identitet forsterker deres merkepersonlighet og gjør det enklere for kundene å oppfatte budskapet på kort tid. Bedrifter har ofte satt en “tone of voice” de ønsker for sin virksomhet, og bruk av animasjonsfilm kan derfor gi personligheten deres konsistens. Forbrukeratferd styres blant annet av sosiale forhold, og man ønsker å kunne identifisere seg med det man konsumerer. Om Bedriften ønsker kunder fra en spesiell gruppe er det relevant for de at deres merkepersonlighet tilsvarer deres identitet, og at den er konsistent.

15. September 2021

Comment 1