E-læring og animasjon

E-læring og animasjon

E-læring

E-læring kan forklares av en læringsprosess som skjer gjennom bruk av datamaskin, ofte i form av nettkurs. Et problem med dette kan være at elementer som i utgangspunktet er vanskelige å forklare kan bli mer komplisert gjennom datamaskin. Animasjon er derfor et effektivt verktøy for å kunne illustrere og forklare kompliserte ting for en bredere målgruppe, på en pedagogisk måte.

Bedrifter har i dag et økende bruk av e-læring som verktøy for å heve kompetansenivået i bedriften. Det har også vært svært effektivt i en situasjon hvor mange har hatt hjemmekontor. En tilegner seg kunnskap lettere og raskere ved hjelp av elementer som lyd, bilde, tekst og video. Animasjon som er en kombinasjon av disse elementene, kan derfor bidra i e-læring til mer engasjerte og interaktive deltakere, at budskapet oppfattes riktig, og huskes lettere.

Faktisk er “how-to-tutorials” filmer de mest sette på Instagram med hele 80%, disse kan også anses å være en form for e-læring.

Animert e-læring

En god og nøye utforming av læringsmål for e-læringen er nødvendig for å sikre det rette designet for filmen. De må være utformet for å motivere og engasjere deltakerne til å delta, men også for at bedriften skal ha størst mulig læringsutbytte av e-læringen. Animasjoner gjør det enklere å treffe større segmenter da flere kan identifisere seg med det visuelle som fremvises.

Blant annet kan animasjon dra deltakerne gjennom prosesser og sammenhenger steg for steg med enkle forklaringer som sikrer en bedre forståelse av prosessene. I utforming av caser kan også animasjon være nyttig, det vil kunne bidra til at deltakerne enklere kan sette seg inn i, og visualisere casen som skal løses, samt forhindre misforståelser.

Animasjonsfilmer i e-læring gir også rom for fleksibilitet for deltakerne da det legges opp til at de kan utføres når det best passer seg, i tillegg til at de kan benyttes om og om igjen.

8. September 2021