Push eller pull-markedsføring

Push eller pull-markedsføring

Digital markedsføring deles ofte inn etter push/pull markedsføring eller inbound/outbound markedsføring. Direkte oversatt fokuserer disse strategiene på å dytte et budskap på mottaker eller å trekke mottakeren til seg. Å ha kunnskap om, og å vite forskjell på disse er nødvendig for å ha suksess med markedsføringen.

Hvilken strategi er mest effektiv?

Push-markedsføring

Når det gjelder push-markedsføring, eller outbound som det også kalles, ligger budskapet i ordet. Poenget er å dytte budskapet i retning de potensielle kundene. Det handler om å opplyse alle de interessentene som ikke har visst om ditt produkt eller tjeneste fra tidligere. Her kan du nå ut med et budskap til større masser, men risikoen er også at budskapet blir oversett. Push-markedsføring oppleves ofte mer masete for publikum og har derfor større sannsynlighet for å bli ignorert. Du kan se det som at avsenderen er den aktive parten og at mottaker er passiv. Avsenderen dytter dermed et budskap på mottaker som ikke visste at han ville ha nytte av budskapet i utgangspunktet.

Push-markedsføring er for mange kjent som den tradisjonelle formen for markedsføring. Dette er fordi denne formen for markedsføring allerede har vært brukt i mange år som annonsering gjennom reklamer på TV, radio, aviser og magasiner. Push-markedsføring vises ikke bare gjennom tradisjonelle kanaler, men også gjennom reklamer nå på Facebook og Youtube, eller reklamebannere i nettaviser.

Times Square er et mekka for push-markedsføring.

Pull-markedsføring

Pull-markedsføring eller inbound, handler om å trekke til seg det publikummet som allerede har vist interesse for dine produkter/tjenester. Jobben ligger i å være tilstede alle de stedene potensielle kunder vil lete etter deg. Her er allerede etterspørselen tilstede og du trenger derfor ikke selv å skape etterspørselen. Pull-markedsføring vil derfor oppleves mindre masete enn push-markedsføring.

Pull-markedsføringen utføres i praksis ved å bruke relevante søkeord som kunden også vil bruke i letingen etter din tjeneste eller produkt. Dette kan komme til syne gjennom optimalisert innhold og navigering på nettside, blogg og i Google Ads søkeannonser. I motsetning til i push-strategien hvor mottaker er passiv, tar mottakeren i pull-strategien aktivt del i letingen etter passende budskap. Du kan også se pull-markedsføringen gjennom andre sosiale kanaler. Instagram for eksempel brukes av mange for å bygge merkebevissthet og for å vise frem produktet eller tjenesten til potensielle kunder. Det handler om å gjøre seg kjent for interessentene slik at de vil tenke på deg om de trenger en leverandør av ditt produkt eller tjeneste. Pull-markedsføring er også en mer kostnadseffektiv metode for markedsføring, da man bruker egne medier til å tiltrekke seg potensielle kunder.

Kombinasjonen

Må disse to strategiene brukes hver for seg eller kan de også kombineres? Hvilken strategi som er best egnet varierer fra foretak til foretak. Har du et mindre markedsføringsbudsjett eller veldig spesifikke målgrupper vil det kanskje lønne seg å legge fokus på pull-markedsføring. Likevel er poenget med markedsføring generelt å treffe rett publikum på rett tid, og dette kan gjøre med begge strategiene hver for seg, eller kombinert. Noen ganger må man benytte seg av betalt annonsering for å utvide rekkevidden, og møte et større publikum. Videre vil pull-markedsføringen vise din tilstedeværelse og være effektiv når det gjelder å holde allerede eksisterende kunder og potensielle kunder varme. Så kanskje du i din digitale strategi bør lage rom for begge strategiene for å sørge for å alltid være tilstede der interessentene dine kan finne deg.

Les mer om viktigheten av digital markedsføring her.

Les mer om viktigheten av å blogge her.

Følg oss på Instagram, Facebook og Linkedin.

20. April 2022