Digitale trender 2022

Digitale trender 2022

Digitale trender har oppstått med et hyppigere bruk av digitale kanaler framfor tradisjonelle kanaler for markedsføring. For å kunne følge digitaliseringen og holde følge med konkurrentene er det nødvendig å være oppdatert på de digitale trendene. I dette blogginnlegget har vi samlet noen digitale trender man bør ta hensyn til i 2022.

Merkevarebygging

Merkevarebygging handler om å øke kjennskap til din merkevare. Med vellykket merkevarebygging vil resultatet være at din merkevare er det som kommer opp når man tenker på dine tjenester. Merkevarebygging er ikke noe som skjer over natten, men er heller en langsiktig prosess. En sterk merkevare kan ta lang tid å bygge, og effekten bør måles etter minimum 12 måneder, spesielt i B2B-markedet.

Merkevarebygging kommer til syne gjennom bedriftens digitale kanaler. Det handler om at folk skal legge merke til deg, og huske deg. En gjenkjennelig logo og visuell profil er også nødvendig for en styrket merkevare, den bør passe bedriftens produkt eller tjeneste, og være lette å huske. De fleste som er innom dine digitale kanaler er i starten av kjøpsprosessen, og er ikke helt klare for å ta en beslutning enda. Derfor handler det om å gi et godt inntrykk slik at de vil returnere senere i kjøpsprosessen når beslutningen faktisk skal tas.

Dette vil føre til sterkere kunderelasjoner og lojale kunder. Kundelojalitet fører igjen til at kundene ønsker å dele gode erfaringer med din bedrift til sine venner og kolleger. Gode kundeomtaler gir bedriften et konkurransefortrinn i dag hvor anmeldelser av bedriften kun er et googlesøk unna.

Personalisering

Personalisering handler om å tilpasse innhold etter bruker. Vi snakker ofte om at vi må møte kunden der de er, og skape et behov for kunden. Dette gjøres ved hjelp av personalisering. Det handler om å forstå kunden, og kundens behov, derfor er kunnskap om dine potensielle kunder nødvendig.

Gjennom blogg, sosiale medier og tilpasning med SEO kan bedrifter enkelt tilby innhold som er direkte rettet mot målgruppene. Dette kan også gjøres gjennom personalisert annonsering ved bruk av cookies. Dette synes ofte gjennom Facebook annonsering, hvor du får tilpassede annonser etter hva du tidligere har søkt på. Det er også viktig at nettsiden din er tilpasset brukerne, at navigeringen oppfattes brukervennlig for brukerne.

Bloggen i seg selv kan gi kunden det innholdet den ønsker å lese for å kunne ta en beslutning. Du kan ved hjelp av bloggen skape en etterspørsel ved å fremstille et behov din bedrift tilbyr løsningen på.

Videoinnhold er fortsatt viktig

Det er fortsatt en økende trend i videoinnhold både på nett og på sosiale medier, og videoinnhold er derfor like relevant i 2022. Spesielt er bruk av videoinnhold i markedsføring nå ekstra viktig. Videoinnhold oppnår en betydelig større rekkevidde enn statisk innhold og det deles mye oftere. Sosiale plattformer er også nå bedre tilpasset for videoinnhold enn det en gang var.

Videoinnhold gir bedre rangeringer både i forhold til SEO og algoritmer i sosiale medier da det brukes mer tid på innholdet. Likevel bør filmsnuttene være korte nok til at brukerne ikke kjeder seg, og faktisk gidder å se de ferdig. I form av Reels eller Tiktoks kan du klippe sammen korte snutter hvor du får samlet mye innhold i et kort klipp. Dette har blitt en populær form for bruk av video i sosiale medier, spesielt det siste året.

Innholdsplanlegging

Digital markedsføring krever tilstedeværelse på mange kanaler og dermed også innholdsproduksjon for tilsvarende. For å oppnå resultater krever dette planlegging hvor det tas hensyn til mål og strategi. En innholdsplan er derfor et nyttig verktøy for markedsførere.

Noen ting som bør tas hensyn til i innholdsplanleggingen er først og fremst målgruppe. Hvem prater du til, hva slags interesser har de og hvilke problemer ønsker du å løse for dem? Her kommer vi igjen inn på dette med personalisert innhold, det er viktig å sette målgruppene i sentrum, for det er de du ønsker å nå ut til.

Kjøpsprosessen bør alltid ligge i bakhodet som en rød tråd for innholdet ditt. Målet bør være at alt innhold som publiseres skal ha som hensikt å trekke kunder og potensielle kunder videre i prosessen. Når det gjelder planlegging av innhold kan du hente inspirasjon fra andre, men ikke kopiere! Ellers kan du sjekke merkedager i kalenderen, finne fram gode tips og tutorials eller lage noen gode saker fra kontoret. Bare tenk på at innholdet ha en tilknytning til det produktet eller tjenesten dere tilbyr, eller være relevant for bedriften på andre måter.

Til slutt lag planen, ha en god struktur på dato, tid, kanal, innhold, mål og hensikt, og resultat. Og sist, men ikke minst følg planen! Den bør være tema i møter ved ukestart, hvor innhold og mål diskuteres.

Les mer om viktigheten av digital markedsføring her.

Les mer om viktigheten av å blogge her.

Følg oss på Instagram, Facebook og Linkedin.

4. May 2022