Sosiale medier

Tilstedeværelse i sosiale medier er en viktig del av en bedrifts markedsstrategi. Ikke bare benyttes det for relasjonsbygging i seg selv, men kundene forventer også å bli inspirert, engasjert og underholdt i sosiale medier. Visste du at over en tredjedel av aktiviteten i på internett er brukt på videoinnhold? Animasjon og videoinnhold har en desidert bedre stopp-effekt enn statisk innhold. Med animasjon kan du derfor nå ut til flere målgrupper ved hjelp av blant annet Facebook, Instagram og Snapchat. Bare spør oss om råd, vi hjelper deg gjerne!

 

Hvorfor trenger du animert innhold til sosiale medier?

Driften av sosiale medier kan være være tidkrevende, og da samtidig skulle stå for innholdsproduksjon. Med en rask teknologisk utvikling er det nødvendig å holde seg oppdatert på hvilke muligheter man har for å kunne forenkle prosessen.

Økt synlighet

Sosiale medier benyttes ofte for å minne publikum på at man eksisterer. Dette øker sjansen for at kunder og potensielle kunder velger deg når de har behov for din tjeneste. Derfor tilpasses innhold til sosiale medier ofte etter korte oppdateringer som kan publiseres løpende, framfor langt og informativt innhold. Målet med innhold i sosiale medier er ikke nødvendigvis å selge produktet, men kanskje heller gjøre publikum oppmerksomme på det.

Inspirasjon

Videoinnhold for sosiale medier trenger ikke å være mer omfattende enn en 10-20 sekunders film. Likevel bør den være laget for å inspirere, motivere eller underholde. Filmene trenger ikke alltid å beskrive det virksomheten din driver med, men kan omhandle samme tema. For eksempel kan du lage innhold som er laget for å inspirere kundegruppen til hvorfor din tjeneste er viktig. Et eksempel på dette kan være at vi som et animasjonsstudio lager innhold om hva animasjon kan benyttes til.

Engasjement

Videoinnhold i sosiale medier trenger ikke alltid å være knyttet til tema eller til virksomheten, det kan også være laget for å øke engasjement og bygge relasjoner. Innholdet kan også omfatte hverdagslige hendelser, merkedager, eller andre hendelser som underholder eller legger opp til diskusjon. Dette vil bidra til å skape engasjement, som igjen kan føre til en større rekkevidde for innleggene. Dette gjør at flere blir oppmerksomme på ditt selskap og gir en større følgerbase. Følgerbasen er potensielle kunder for senere salg.

Få maksimalt ut av ditt videoinnhold:

Hensikt og strategi

Først og fremst må du ha en hensikt med ditt videoinnhold, ønsker du økt trafikk til nettside, øke salg, eller få en sterkere posisjon i markedet? Videre legges en strategi for innholdet som kan hjelpe deg å nå dine mål. Overvåk konkurrentenes aktivitet i sosiale medier og sørg for at ditt videoinnhold er bedre og mer relevant. Innholdet bør også gi verdi til målgruppene slik at de engasjerer seg mer. Dette bidrar til en større rekkevidde. Alt innhold trenger ikke være reklame. Det kan også omfattes av nyttige tips eller inspirasjon som vekker følelser hos mottaker, og gir følelse av autentisitet.

Effektiv kommunikasjon

Animasjonsfilm gir deg muligheten til å formidle budskapet ditt på en enkel, rask og effektiv måte. For det første blir det lettere lagt merke til om du formidler med video. For det andre vil du enkelt kunne komprimere en lang tekst til en kort film, ved hjelp av voice-over og visuelle effekter. Og for det tredje er det større sannsynlighet for at mottaker vil huske budskapet, og du vil kunne oppnå en WOM-effekt (word of mouth), som har stor innflytelse på publikums beslutningstaking.

kvalitet

Videoinnhold har blitt en stor trend innen markedsføring, og for å sikre sin posisjon i markedet er det nødvendig å velge innhold av god kvalitet. Kvaliteten ligger ikke bare i filmens oppløsning, men også et nøye gjennomtenkt forarbeid. Det ligger en lang prosess bak hver film med blant annet storyborad, illustrasjon, animasjon, voice-over og musikk som sikrer kvaliteten på filmen.

Sjekk ut våre sosiale kanaler:

Link til vår Facebook profil
link til Linkedin profil