Optimaliser videokampanjen din

Optimaliser videokampanjen din

Hva er grunnen til at noen videokampanjer gjør det bedre enn andre? Det er flere faktorer som ligger til grunn for dette. Vi har samlet noen faktorer som kan være verdt å ta hensyn til for å sikre bedre resultater av din videokampanje.

Målgrupper

Det er viktig å vurdere hvilke målgrupper du ønsker å nå med kampanjen, og hvor du eventuelt når målgruppene? om du har flere eller brede målgrupper kan det være at deres atferd er forskjellig. For eksempel kan dette avhenge av hvilke budskap som treffer de ulike målgruppene, eller hvor de ser videokampanjen, og da om formatet er tilpasset alle enheter.

Format

Du kan vise videoinnhold i ulike format, og tilpasset forskjellige enheter. Derfor bør du laste opp kampanjen med flere videoer i ulike format, og med ulike budskap. Du må også huske å  tilpasse annonserotasjonen for kampanjen for å sørge for at de beste videoene blir synlige. Ved å sette annonserotasjonen som optimalisert tilpasses videoinnholdet etter enheten det vises på.

En ting som er relevant å tenke på om du publiserer videoer i vertikalt format er at man bør passe på å få med budskapet på midtre del av videoen. Når videoformatet tilpasses et kvadratisk eller horisontalt format vil den som oftest kuttes ved 10% på toppen og 25% på bunnen av videoen.

Vertikalt format: 9:16

Horisontalt format: 16:9

Kvadratisk format: 1:1

CPV

CPV står for kostnad per visning. CPV-en påvirkes av blant annet videoens lengde, kvalitet på annonsen, målretting og dynamikken i auksjonen.

CPV gir et inntrykk av hvor du ligger i annonsemarkedet, og hvor konkurransedyktig din annonse er. Er CPV-en økende kan det være at det er høy konkurranse i annonsemarkedet. Er den fallende vil det muligens være mindre konkurranse, og du kan ha mulighet til å oppnå en høyere plassering for mindre kostnad. For å oppnå mest mulig med annonsen din kan det være lurt å overvåke og evaluere CPV-en for annonsene dine.

CTR

CTR er klikkfrekvensen for annonsen, denne regnes ut fra totale antall klikk delt på hvor mange som får opp annonsen. Altså styres klikkfrekvensen av engasjementet rundt annonsen din, og jo fler klikk, jo høyere CTR. Om du ønsker økt trafikk til din nettside er CTR en relevant faktor å måle.

Avspillingsfrekvens

Avspillingsfrekvensen regnes ut fra totale antall avspillinger delt på hvor mange som får opp annonsen. Denne er også en indikasjon på engasjementet rundt videoannonsen din. Avspillingsfrekvensen gir en oversikt over kvaliteten på innholdet, er avspillingsfrekvensen høy vil du vinne flere auksjoner og oppnå en lavere CPV.

Noen faktorer du kan ta hensyn til for å oppnå en høyere avspillingsfrekvens:
  • Korte videoer: Det er mer sannsynlig at publikum ser videoen din om du kan får frem budskapet på kortere tid. 
  • Tilpass budskap etter målgruppe: Lag forskjellige versjoner med små justeringer i budskapet for å spisse de mot målgruppene.

Tilpass målretting

Lag spissede målgrupper for hvilket publikum du ønsker å nå med videokampanjene dine. Dette gir deg et mer relevant publikum for annonsene og du vil dermed får mer igjen for pengene. Det kan også i noen tilfeller være nyttig og avgrense målrettingen, dette kan gjøres ved å ekskludere irrelevante målgrupper for annonsen.

Faktorer som bør tas hensyn til i målrettingen:
  • demografi
  • Interesser
  • Intensjoner
  • Egne datasegmenter
  • Remarketing
  • Emner
  • Søkeord

Følg oss på Instagram, Facebook og Linkedin.

Meld deg på vårt nyhetsbrev i dag for å motta tips, inspirasjon, tutorials og tilbud innen animasjon, filmproduksjon og markedsføring!

Error: Contact form not found.

Videoannonse Rastlaus Media
10. November 2021