Hvorfor velge animasjon?

Hvorfor velge animasjon?

Animasjonsfilm er et nyttig, og mye brukt verktøy i markedsføring og budskapsformidling i dag. Animasjon kan bidra til å forenkle og forklare budskap, i tillegg til å øke synlighet og vekke oppmerksomhet. Ved hjelp av visualisering gjør animasjon historiefortellingen mindre kompleks, og bidrar til å vekke følelser hos publikum som ikke vil være mulig med tekst og lyd alene. Det som gjør animasjonsfilm unikt er at budskap kan formidles på en slik måte at det vil kunne oppfattes likt på tvers av ulike aldre. 

Animasjonsfilm kan være nyttig i form av:

Produktvisning

Om du har et nytt produkt som ikke enda er tilgjengelig på markedet kan animasjonsfilm benyttes for å demonstrere produktet og forklare produktets funksjoner. Ved å benytte seg av animasjon for demonstrasjon av et produkt får du testet markedet, og åpner opp for tilbakemeldinger fra publikum. Animasjon kan også benyttes til å forenkle et ellers komplekst produkt eller tjeneste ved hjelp av visualisering.

Logoanimasjon

En bedriftslogo er formet for å identifisere bedriften, og skaper bedriftens merkeidentitet. En god logo er en logo som er relevant for bedriften, og spiller en stor rolle i bedriftens merkevarebygging. Logoanimasjon kan bidra til å formidle bedriftens budskap i tillegg til å vekke oppmerksomhet og gi økt synlighet.

Explainer

I form av forklaringsfilmer kan animasjon bidra til å forenkle historier og komplekse budskap. Komplekse budskap kan omfatte alt fra komplisert teknologi til e-læring til sensitive emner som kan være vanskelig å snakke om. En forklaringsvideo er informativ og lærerik, og skal iløpet av kort tid kommunisere ut hva en kan tilby som løser publikums problem, og hvorfor de er det beste alternativet.

Innhold i sosiale medier

Videoinnhold tiltrekker seg mer oppmerksomhet enn tekst -og bildeinnhold, og over en tredjedel av aktiviteten på internett blir brukt på videoinnhold. Samtidig brukes det mer tid per innlegg på animasjons -og videoinnhold. Animasjon kan bidra til flere treff og større rekkevidde på reklameinnhold da deles mer enn statisk innhold, i tillegg deles animasjonsfilmer på tvers av målgrupper og kan bidra til å nå ut til et større publikum.

25. August 2021