Animasjonsprosessen steg for steg

Animasjonsprosessen steg for steg

Det ligger mer bak en filmproduksjon enn man som kunde kan forestille seg. Alle timene med planlegging kommer ikke like godt fram når man ser en 15 sekunders animasjonsfilm. I dette blogginnlegget skal vi ta deg med gjennom prosessen for å gi et innblikk i hvordan utarbeidelsen av en animasjonsfilm foregår.

Brainstorming

Et prosjekt starter alltid med en forespørsel og brief. I denne delen av prosessen vil kunden presentere hvilket behov de ønsker dekket, hvilke målgrupper de ønsker og treffe og annen relevant informasjon for filmen. Med tanke på at dette er en brainstormingprosess ønsker vi gjerne for mye informasjon framfor for lite. I denne delen av prosessen er det også relevant for oss å få vite om kundens budsjett.

Dette er en kreativ prosess og vi leker med ulike idéer og muligheter for filmproduksjonen. Det er også relevant for oss her å gjøre en god og nøye research av hva kunden driver med, og gjøre oss god kjent med både deres merkevare og budskapet som skal formidles. Videre kommer vi fram til et konsept for budskapet og det visuelle uttrykket for filmen.

Manus og storyboard

Denne delen av prosessen starter med å involvere en tekstforfatter som kan hjelpe oss med et manus for filmen. Manuset kan beskrives som oppskriften for filmen; det presenterer filmens historiefortelling, budskap, informasjonsmengde og underholdningsverdi. Videre sendes manus til kunden for godkjenning, slik at vi kan gjøre endringer om det er ønskelig. I noen tilfeller har også kunden et klart manus for filmen.

Etter at manuset er godkjent starter vi utarbeidelsen av storyboard. Her skisseres handlingen i hvert enkelt klipp av filmen ut fra hva som er bestemt i manuset. Skissene er ofte enkle, og det kreves en evne til å visualisere hvordan det vil se ut i en film. Derfor kan det også forekomme endringer i denne delen av prosessen.

Animatic

En animatic kan beskrives som et animert storyboard med en dummy-voice. Den kan anses å være en mer visuell versjon av storyboardet. I denne delen av prosessen har vi en skissefilm med statiske bilder, men med skissemusikk og/eller dummy-voice som gir filmen en ønsket stemning. Her settes også lengden for filmen. Videre sendes skissefilmen til godkjenning før produksjonen kan starte.

Illustrasjon 2D & 3D

I denne delen av prosessen illustreres og modelleres alt som skal med i filmen av karakterer og objekter. Her utformes karakterer, og det utarbeides ulike bakgrunner og andre relevante momenter for filmen. Her tegner vi keyframes, som kan beskrives som hovedbevegelsen i scenen. Når illustrasjonene er klare sendes de over til voice-over artist.

Animasjon

I denne fasen animeres illustrasjonene. Her blir ulike bevegelser animert og vi får et mer ekte bilde på illustrasjonene. Blant annet animeres karakterenes bevegelser i denne fasen. På et avansert nivå må det for eksempel animeres munnbevegelser for ulike lyder om karakterene snakker i filmen. I tillegg til at hode, armer og bein også justeres inn til ulike bevegelser, og inn i riktige lag og scener. Dette gjøres ved hjelp av et animasjonsprogram.

Animasjonsfasen er den mest tidkrevende delen av prosessen, og det er viktig her at alle de foregående fasene er godkjent før vi går i gang med animasjonen. Det er vanskelig og tidkrevende å gjøre endringer i denne fasen.

Postproduksjon

I denne fasen settes karakterer, objekter og bakgrunner sammen. Videre spilles voice-over inn og tillegges filmen slik at det passer med animasjonen, sammen med eventuell musikk eller andre lydeffekter. Fargekorrigering tilhører også denne fasen, hvor farger og kontraster justeres etter ønsker. Det er i denne fasen de siste justeringene utføres før ferdigstilling av prosjektet.

Ferdigstilling

I postproduksjonsfasen utformes delene av filmen til en helhet, og det er først der man får se en helhetlig film. Under ferdigstilling av filmen gjøres alt klart og godkjennes før filmen kan eksporteres til riktig størrelse og format. Innstillingene av eksporteringen av filmen avhenger av hvor filmen skal benyttes, og hva den skal brukes til. Som regel benytter vi oss av Vimeo som er en online video plattform for å laste opp ferdigstilt film slik at kunden kan laste den ned, og den er klar til bruk.

29. September 2021