WheelMe AGW Infografikk

WheelMe AGW Infografikk

Stillbilder
Prosjektet

WheelMe skulle lansere sin nye autonome robot på hjul for å flytte på objekter og trengte en film for å forklare funksjoner til potensielle kunder. Vi fikk tilsendt tekniske tegninger for så å dele disse opp og begynne med animasjon på de forskjellige delene. Dette er en vanlig måte å jobbe på innen industri animasjon, noe vi er godt kjent med!

Kunde

WheelMe

Wheel.me

Produsent

Rastlaus Media

Animasjon og Illustrasjon

Christoffer Gundersen

Cato Skogvoll

Music

Epidemic sound